โรงพยาบาลตำรวจ

ข้อมูลโรงพยาบาล

ก่อตั้ง : 13 ตุลาคม พ.ศ. 2495 (ได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาล)ผู้ก่อตั้ง: พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์กิจการแพทย์ตำรวจได้เริ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2441 รัฐบาลได้เปลี่ยนโรงพยาบาลพ.ศ.2458 กรมกองตระเวนและกรมตำรวจภูธรรวมกันเป็น "กรมตำรวจ" โรงพยาบาลวัดโคกถูกเปลี่ยนชื่อเป็น "โรงพยาบาลกลาง" และถูกโอนไปสังกัดกองสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กรมตำรวจได้จัดตั้งสถานพยาบาลใหม่เรียกว่า "กองแพทย์กลางกรมตำรวจ"และได้พัฒนาเรื่อยมา

 • การดูแลคนไข้กระดูกหักจากโรคกระดูกพรุน
 • ศัลยแพทย์ผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีแบบไร้แผล
 • การผ่าตัดผ่านกล้องแบบไร้แผลชั้นนำ

ข้อมูลติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์

022076000

อีเมล

เวลาทำการ

Sat from 16 to 19 hours

Sun from 16 to 19 hours

Mon from 8 to 16 hours

Tue from 8 to 16 hours

Wed from 8 to 16 hours

Thu from 8 to 16 hours

Fri from 8 to 16 hours

วิธีการเดินทาง

สถานีรถไฟฟ้าใกล้สุด
สยาม

รถประจำทาง
14, 15, 25, 77, ปอ.504, 505, ปอ.พ.12, 20

492/1 ถนนพระรามที่1
ปทุมวัน 10330 กรุงเทพมหานคร

ดูแผนที่ใน Google Maps

แผนที่ในโรงพยาบาล

ขั้นตอนการให้บริการ

แผนก

 • กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม
 • กลุ่มงานตา
 • กลุ่มงานทันตกรรม
 • กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์
 • กลุ่มงาน หู คอ จมูก
 • กลุ่มงานจิตเวช และยาเสพติด
 • กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว
 • กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
 • กลุ่มงานอายุรกรรม
 • กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • ห้องตรวจศัลยกรรม (OPD)

แพทย์เฉพาะทางชื่อดัง

พ.ต.ท.นพ.ธนวัฒน์ อำพันทรัพย์ เชี่ยวชาญสาขากระดูกพรุน
พ.ต.ต.นพ.อังกูร อนุวงศ์ เชี่ยวชาญการผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีผ่านกล้องแบบไร้แผล

ค่ารักษาพยาบาล

สิทธิประกันสังคมและประกันสุขภาพ

ประกันสังคม: ได้
30 บาทรักษาทุกโรค: กรุณาติดต่อโรงพยาบาล

วิดีโอ

แพ็กเกจจากโรงพยาบาลนี้

HD ยังไม่มีแพ็กเกจจากโรงพยาบาลนี้
เปรียบเทียบ ดูรายละเอียด และจองแพ็กเกจสุขภาพ ทำฟัน ความงาม
กดที่นี่