โรงพยาบาลพญาไท 2

ข้อมูลโรงพยาบาล

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2530 สถานที่ตั้งเลขที่ 943 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไทกรุงเทพฯ 10400 บนเนื้อที่ 11,204 ตารางเมตร โรงพยาบาลจะประกอบด้วย 2 อาคาร และก่อตั้งขึ้นเป็นสถานที่ของการส่งเสริมการดูแลสุขภาพภายใต้ปรัชญาของ "คุณภาพระดับโลกที่มีการต้อนรับแบบไทย" สามารถรองรับ 550 เตียงด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและอุปกรณ์ ค่าเฉลี่ยของผู้ป่วยนอก 50,000 ราย/เดือนและค่าเฉลี่ยของผู้ป่วยใน 1,600 ราย/เดือน โรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองโรงพยาบาลแห่งแรกที่มีโรงพยาบาลได้รับการรับรองการประกันคุณภาพและความพึงพอใจของลูกค้า

 • บริการด้านอาชีวเวชศาสตร์ครบวงจร ( Occupational Health)
 • การรักษาหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง (Aortic Excellence Center) ด้วยเทคโนโลยีห้องผ่าตัดอัจฉริยะ Hybrid Operating Room
 • ศูนย์รวมของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสหสาขาวิชาทางด้านสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต ทีมพยาบาล นักกายภาพบําบัด นักกิจกรรมบำบัด นักโภชนาการ เภสัชกร
 • เป็นศูนย์กลางการให้บริการผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ไม่ว่าเล็กน้อย รุนแรง หรือ ถึงขั้นทำให้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งฉีกขาด
 • ศูนย์สุขภาพหญิง Gastro

ข้อมูลติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์

026172444

อีเมล

เวลาทำการ

Sat from 17 to 24 hours

Sun from 17 to 24 hours

Mon from 8 to 24 hours

Tue from 8 to 24 hours

Wed from 8 to 24 hours

Thu from 8 to 24 hours

Fri from 8 to 24 hours

วิธีการเดินทาง

สถานีรถไฟฟ้าใกล้สุด
สนามเป้า

รถประจำทาง
26,60,63,59,145

จุดสังเกต
ตึก SM Tower

943 ถนน พหลโยธิน
พญาไท 10400 กรุงเทพมหานคร

ดูแผนที่ใน Google Maps

แผนที่ในโรงพยาบาล

ขั้นตอนการให้บริการ

แผนก

 • ศูนย์หัวใจ
 • ศูนย์สมองและระบบประสาท
 • ศูนย์ระบบประสาทไขสันหลัง
 • ศูนย์สุขภาพหญิง
 • คลินิกรักษ์เต้านม
 • ศูนย์ความงาม
 • ศูนย์ทันตกรรม
 • ศูนย์มะเร็ง
 • สถาบันกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ (โรคข้ออักเสบ ข้อเสื่อม ข้อไหล่เสื่อม)
 • ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ
 • ศูนย์สุขภาพเด็กและวัยรุ่น
 • ศูนย์เบาหวานและต่อมไร้ท่อ
 • คลินิกระบบทางเดินปัสสาวะ
 • ศูนย์ศัลยกรรม
 • คลินิก หู คอ จมูก
 • คลินิกผิวหนัง
 • ศูนย์ห้องปฏิบัติการอัลฝ่า
 • คลินิกโรคลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
 • คลินิกอายุรกรรม
 • คลินิกตา
 • ศูนย์ไตเทียม
 • ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด
 • ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย
 • คลินิกตรวจสุขภาพทั่วไป
 • ศูนย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินและรถพยาบาล
 • คลินิกทางพันธุกรรม
 • คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจและนอนกรนในเด็ก
 • คลินิกควบคุมน้ำหนัก(ลดความอ้วน)
 • ศูนย์ไตเทียม
 • ไทรอยด์
แพทย์เฉพาะทางชื่อดัง

นพ.สุทัศน์ ภัทรวรธรรม เชี่ยวชาญด้านกายภาพบำบัด
พญ.อรุณศรี สันติธนานนท์ เชี่ยวชาญด้านเด็ก
นพ.นพดนัย ชัยสมบูรณ์ เชี่ยวชาญศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
นพ.เดชพร พุทธิวรา เชี่ยวชาญด้าน ออร์โธปิดิกส์
นพ.นทธิวุธ วัฒนารักษ์สกุล เชี่ยวชาญโรคทางเดินอาหาร

ค่ารักษาพยาบาล

สิทธิประกันสังคมและประกันสุขภาพ

ประกันสังคม: กรุณาติดต่อโรงพยาบาล
30 บาทรักษาทุกโรค: กรุณาติดต่อโรงพยาบาล