โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

ข้อมูลโรงพยาบาล

ข้อมูลติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์

034587800

อีเมล

เวลาทำการ

Sat 24 hours

Sun 24 hours

Mon 24 hours

Tue 24 hours

Wed 24 hours

Thu 24 hours

Fri 24 hours

วิธีการเดินทาง

572 ถนน แสงชูโต
เมืองกาญจนบุรี 71000 กาญจนบุรี

ดูแผนที่ใน Google Maps

แผนที่ในโรงพยาบาล

ขั้นตอนการให้บริการ

แผนก

ค่ารักษาพยาบาล

สิทธิประกันสังคมและประกันสุขภาพ