สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

ข้อมูลโรงพยาบาล

ข้อมูลติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์

022026800

อีเมล

เวลาทำการ

Sat 24 hours

Sun 24 hours

Mon 24 hours

Tue 24 hours

Wed 24 hours

Thu 24 hours

Fri 24 hours

วิธีการเดินทาง

268/1 ถนน พระรามที่ 6
ราชเทวี 10400 กรุงเทพมหานคร

ดูแผนที่ใน Google Maps

แผนที่ในโรงพยาบาล

ขั้นตอนการให้บริการ

แผนก

ค่ารักษาพยาบาล

สิทธิประกันสังคมและประกันสุขภาพ