ข้อมูลติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์

053936150

อีเมล

เวลาทำการ

Sat 24 hours

Sun 24 hours

Mon 24 hours

Tue 24 hours

Wed 24 hours

Thu 24 hours

Fri 24 hours

วิธีการเดินทาง

110 ถนนอินทวโรรส ซอย 2
เมืองเชียงใหม่ 50200 เชียงใหม่

ดูแผนที่ใน Google Maps

แผนที่ในโรงพยาบาล

ขั้นตอนการให้บริการ

แผนก

ค่ารักษาพยาบาล

สิทธิประกันสังคมและประกันสุขภาพ