โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น ตระหนักดีถึงความคุ้มค่าที่ผู้บริโภคที่ชำระเงินค่ารักษาพยาบาลเองต้องการจะได้รับ จึงได้พยายามสนองตอบความต้องการโดยจัดทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครบทุกสาขา ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้เกิดความแม่นยำและมีประสิทธิภาพสูง การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน การทำวิจัยเพื่อค้นหาความต้องการผู้บริโภคและหาวิธีการตอบสนองความต้องการนั้นๆ ที่สำคัญคือการตั้งราคาอัตราค่าบริการที่ยุติธรรมและสมเหตุสมผล เพื่อให้ผู้บริโภครู้สึกว่าได้รับบริการที่คุ้มค่า

ข้อมูลติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์

02-910-1600

อีเมล

เวลาทำการ

Sat 24 hours

Sun 24 hours

Mon 24 hours

Tue 24 hours

Wed 24 hours

Thu 24 hours

Fri 24 hours

วิธีการเดินทาง

สถานีรถไฟฟ้าใกล้สุด

หมอชิต

รถประจำทาง

543

จุดสังเกต

ธนาคารกรุงศรีอยุทธยา

950 ถนนประชาชื่น บางซื่อ
กรุงเทพมหานคร 10800 ประเทศไทย

ดูแผนที่ใน Google Maps

แผนที่ในโรงพยาบาล

ขั้นตอนการให้บริการ

แผนก

 • ศูนย์หัวใจ
 • ศูนย์ดวงตาและเลสิก โทร 02-910-1600 ต่อ 1433, 1437
 • ศูนย์สุขภาพผิวและความงาม
 • ศูนย์มะเร็งเต้านม
 • ศูนย์อายุรกรรมระบบทางเดินอาหารและตับ
 • ศูนย์สูติ-นรีเวช
 • ศูนย์ทันตกรรม
 • ศูนย์อายุรกรรม
 • ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
 • ศูนย์แพทย์แผนไทย
 • ศูนย์ศัลยกรรมประสาท
 • ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
 • ศูนย์ไตเทียม
 • ศูนย์รังสีและภาพเพื่อการวินิจฉัย
 • ศูนย์ หู คอ จมูก
 • ศูนย์ศัลยกรรมเพื่อความงาม
 • ศูนย์กุมารเวช
 • ศูนย์ตรวจสุขภาพ
 • แผนกกายภาพบำบัด
 • ธาราบำบัด
 • ศูนย์ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ
 • ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป
แพทย์เฉพาะทางชื่อดัง

นายแพทย์วันชัย ทวีโภคา -ศูนย์อายุรกรรม
แพทย์หญิงบุษกร สวัสดิ์แสน-สูตินารี

ค่ารักษาพยาบาล

สิทธิประกันสังคมและประกันสุขภาพ

ประกันสังคม: ได้


30 บาทรักษาทุกโรค: ไม่ได้

วิดีโอ

แพ็กเกจจากโรงพยาบาลนี้