โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค เริ่มดำเนินโครงการ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2527 โดยเริ่มทำการออกแบบและจัดการก่อสร้าง เปลี่ยนแปลงจากอาคารเดิมที่เป็นอาคารตึกแถว ให้เป็นรูปลักษณ์ของสถานพยาบาล และจัดการตกแต่งให้สวยงาม โดยใช้เวลาประมาณ 2 เดือน จึงแล้วเสร็จ ได้เปิดให้บริการรักษาผู้ป่วยตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2527 โดยมีเตียงสำหรับรองรับผู้ป่วย จำนวน 50 เตียง การทำงานของพนักงานทั้งหมด อยู่ในขั้นที่มีประสิทธิภาพสามารถที่จะให้บริการแก่ผู้ป่วยได้อย่างเต็มกำลังของโรงพยาบาล ถึงแม้ว่าจะเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กในเวลานั้น

ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการมีผู้ป่วยมารับการรักษาพยาบาลมากเพิ่มขึ้นจนทำให้สถานที่ของโรงพยาบาลดูคับแคบไป ดังนั้น คณะกรรมการของโรงพยาบาล จึงพิจารณาเห็นว่าควรจะขยายเนื้อที่ของโรงพยาบาลเพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา รวมทั้งเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาติดต่อมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการของโรงพยาบาล จึงเริ่มหาเนื้อที่เพื่อปลูกสร้างอาคารของโรงพยาบาล จนกระทั่งได้ก่อสร้างอาคาร 15 ชั้น และอาคารศูนย์ตรวจผู้ป่วยนอกทั่วไป ตามลำดับ

จากวันนั้น จนถึงวันนี้ ภายใต้การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค เปิดให้บริการลูกค้าในหลายกลุ่ม ทั้งกลุ่มลูกค้าทั่วไป ลูกค้าบริษัทคู่สัญญา ลูกค้าข้าราชการ ลูกค้าประกันชีวิต และลูกค้าบัตรประกันสังคม ด้วยบริการทางการแพทย์ที่ครบมาตรฐาน พร้อมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา มุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบคุณภาพ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจในบริการด้านการรักษาพยาบาล โดยได้นำระบบคุณภาพ ภายใต้มาตรฐาน ISO และ HA (Hospital Accreditation) มาประยุกต์ใช้ในระบบบริหารคุณภาพของโรงพยาบาล

 • ศูนย์สูติ-นรีเวช
 • ศูนย์หัวใจ
 • ศูนย์สมองและระบบประสาท
 • ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

ข้อมูลติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์

028048959

อีเมล

เวลาทำการ

Sat 24 hours

Sun 24 hours

Mon 24 hours

Tue 24 hours

Wed 24 hours

Thu 24 hours

Fri 24 hours

วิธีการเดินทาง

สถานีรถไฟฟ้าใกล้สุด
บางหว้า

รถประจำทาง
7 7ก 80 81 84 84ก 91 91ก 157 163 164 547

586,588 ถนนเพชรเกษม
บางแค 10160 กรุงเทพมหานคร

ดูแผนที่ใน Google Maps

แผนที่ในโรงพยาบาล

ขั้นตอนการให้บริการ

แผนก

 • คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
 • คลินิกประสาทวิทยา
 • คลินิกโรคหัวใจ
 • คลินิกผิวหนัง
 • คลินิกโลหิตวิทยา
 • คลินิกสูงอายุ
 • คลินิกความดันโลหิตสูง
 • คลินิกต่อมไร้ท่อ
 • คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
 • คลินิกนอกเวลาศัลยกรรมทั่วไป
 • คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง
 • คลินิกศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ
 • คลินิกศัลยกรรมประสาท
 • คลีนิค MSM
 • ฝังเข็ม

แพทย์เฉพาะทางชื่อดัง

นายแพทย์กรกฎ นามเสนาะ สูตินารีแพทย์
นายแพทย์กรกฤษฎ์ ชัยเจนกิจ ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
นายแพทย์กิติกร วิชัยเรืองธรรม ความชำนาญ : อายุรกรรมโรคหัวใจ
นายแพทย์ธีระ ลีลานันทกิจ ความชำนาญ : จิตเวช

ค่ารักษาพยาบาล

สิทธิประกันสังคมและประกันสุขภาพ

ประกันสังคม: กรุณาติดต่อโรงพยาบาล
30 บาทรักษาทุกโรค: กรุณาติดต่อโรงพยาบาล

วิดีโอ

แพ็กเกจจากโรงพยาบาลนี้

HD ยังไม่มีแพ็กเกจจากโรงพยาบาลนี้
เปรียบเทียบ ดูรายละเอียด และจองแพ็กเกจสุขภาพ ทำฟัน ความงาม
กดที่นี่