โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 เป็นศูนย์การแพทย์ที่มีผลงานเป็นเลิศและได้รับการรับรองมาตรฐาน ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากราชวิทยาลัยแพทย์สาขาต่างๆของประเทศ อาทิเช่น ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง ศูนย์ศัลยกรรมทางมือ ศูนย์ทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยวิกฤติ ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์รักษาโรคมะเร็ง เป็นโรงพยาบาลขนาด 100 เตียงขึ้นไป ดูแลผู้ป่วยระดับ Primary Secondary และ Tertiary Care เน้นคุณภาพ ความปลอดภัย และความพึงพอใจของผู้มารับบริการเป็นอันดับแรก ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA บันไดขั้นที่ 3

ข้อมูลติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์

085-911-0513

อีเมล

เวลาทำการ

Sat from 9 to 12 hours

Sun from 16 to 19 hours

Mon from 9 to 15 hours

Tue from 8 to 15 hours

Wed from 9 to 19 hours

Thu from 13 to 19 hours

Fri from 9 to 17 hours

วิธีการเดินทาง

90/5 หมู่ 13 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
บางพลี, สมุทรปราการ 10540

ดูแผนที่ใน Google Maps

แผนที่ในโรงพยาบาล

ขั้นตอนการให้บริการ

แผนก

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 มีศูนย์ที่เปิดให้บริการดังนี้
ศูนย์ตรวจสุขภาพ One stop service
คลินิกเด็ก
ศูนย์ทันตกรรม
ศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้อง
ศนย์โรคทางเดินอาหารและตับ
ศูนย์ดูแลโรคกระดูกและข้อ
ศูนย์สมองและระบบประสาท
ศูนย์สุขภาพสตรี
ศูนย์ระบบทางเดินปัสสาวะ
คลินิกกายภาพ
คลินิกตา หู คอ จมูก
คลินิกอายุรกรรมโรคเลือด
คลินิกทางเดินหายใจและปอด
คลินิกอายุรกรรมโรคติดเชื้อ
คลินิกอายุรกรรมโรคหัวใจ
คลินิกแพทย์แผนจีน

ค่ารักษาพยาบาล

สิทธิประกันสังคมและประกันสุขภาพ