โรงพยาบาลเชียงใหม่เมดดิคอล เซ็นเตอร์ เป็นโรงพยาบาลกลางใจเมืองที่อยู่ที่อยู่คู่ชาวเชียงใหม่มายาวนานกว่า 45 ปี ก้าวสู่มาตรฐาน HA ขั้นที่่ 2 และผ่านการรับรอง ISO 9001:2008 พร้อมเปิดให้บริการทางการแพทย์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยเป็นหลักให้ได้รับบริการที่รวดเร็วและทั่วถึงในการดูแลรักษาสุขภาพแก่ประชาชน ในจังหวัดเชียงใหม่และบริเวณใกล้เคียง ให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุดโดยทีมงานบริหาร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรที่่มากด้วยประสบการณ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพไปสู่มาตรฐานสากล

ข้อมูลติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์

053270145

อีเมล

เวลาทำการ

Sat 24 hours

Sun 24 hours

Mon 24 hours

Tue 24 hours

Wed 24 hours

Thu 24 hours

Fri 24 hours

วิธีการเดินทาง

21 ถนน นันทาราม
เมืองเชียงใหม่ 50100 เชียงใหม่

ดูแผนที่ใน Google Maps

แผนที่ในโรงพยาบาล

ขั้นตอนการให้บริการ

Hospital visits

แผนก

ค่ารักษาพยาบาล

สิทธิประกันสังคมและประกันสุขภาพ