โรงพยาบาล เซ็นทรัลเยนเนอรัล (CGH) เป็น รพ. ขนาด 200 เตียง เปิดดำเนินการในปี 2535 (คศ.1992) เป็นรพ.ที่ให้บริการรักษาโรคทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนอง ความต้องการของชุมชนที่มีการเติบโตเพิ่มขึ้น

 • โปรแกรมตรวจคัดกรองความเสี่ยงสมอง
 • โรคมะเร็งลำไส้
 • โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งตับ
 • โปรแกรมฝังเข็มเพื่อสุขภาพและความงาม

ข้อมูลติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์

025528777

อีเมล

เวลาทำการ

Sat from 16 to 20 hours

Sun from 16 to 20 hours

Mon from 8 to 16 hours

Tue from 8 to 16 hours

Wed from 8 to 16 hours

Thu from 8 to 16 hours

Fri from 8 to 16 hours

วิธีการเดินทาง

รถประจำทาง 34,34ส,39,114,185,188,503,520,522,543 จุดสังเกต มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(มสวท.)
290 ถนน พหลโยธิน
บางเขน 10220 กรุงเทพมหานคร

ดูแผนที่ใน Google Maps

แผนที่ในโรงพยาบาล

ขั้นตอนการให้บริการ

แผนก

 • คลินิกอายุรกรรม
 • ศูนย์ส่องกล้อง
 • คลินิกโรคระบบทางเดินอาหาร
 • คลินิกโรคเบาหวาน
 • คลินิกโรคผิวหนัง
 • คลินิกโรคข้อและรูมาติสซึ่ม
 • คลินิกจักษุ
 • คลินิกโรค หู คอ จมูก
 • คลินิกโรคหัวใจ
 • คลินิกโรคไต
 • คลินิกจิตเวช
 • คลินิกจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
 • คลินิกสูติ-นรีเวช
 • ศัลยกรรมทั่วไป
 • ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
 • ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ
 • คลินิกอายุรกรรมระบบประสาท
 • คลินิกศัลยกรรมประสาทและสมอง
 • คลินิกโรคไต
 • คลินิกจิตเวช
 • ศูนย์ล้างไต
 • คลินิกเด็ก
 • ศูนย์กายภาพบำบัด
 • ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน
 • หอผู้ป่วยหนัก
 • ศัลยกรรมตกแต่ง

แพทย์เฉพาะทางชื่อดัง

นพ. เชิงชาย สุภานันท์ ความเชี่ยวชาญ อายุรศาสตร์
พญ. อังศนา นิมกาญจน์ ความเชี่ยวชาญ อายุรศาสตร์โรคผิวหนัง
นพ. พุทธิรัต ลิ่วเฉลิมวงศ์ ความเชี่ยวชาญ อายุรศาสตร์โรคข้อและรูห์มาติซึม
พญ. นวรัตน์ ชุติม์วัฒน์เสถียร พญ. นวรัตน์ ชุติม์วัฒน์เสถียร ความเชี่ยวชาญ อายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึ่ม
นพ. พิชาน พูลสมบัติ ความเชี่ยวชาญ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

ค่ารักษาพยาบาล

สิทธิประกันสังคมและประกันสุขภาพ

ประกันสังคม: ได้
30 บาทรักษาทุกโรค: ไม่ได้