โรงพยาบาลบีแคร์

ข้อมูลโรงพยาบาล

ในปี พ.ศ 2542 อาคารสมสราญ ซึ่งเป็นอาคารแรกของโรงพยาบาล บี.แคร์ ได้ถูกสร้างขึ้นด้วยความตั้งใจที่อยากจะให้การรักษาแก่ผู้ป่วยได้อย่างทั่วถึงเพราะในขณะนั้น มีโรงพยาบาลที่จะรองรับผู้ป่วย ในจำ นวนไม่เพียงพอ อีกทั้ง ทางคณะผู้ก่อตั้งซึ่งมีประสบการณ์การทำงาน และมีความผูกพันในหน้าที่การทำงานมากว่า 50 ปี เริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2542

 • ศูนย์สุขภาพสตรี
 • คลินิกโรคหัวใจและหลอดเลือด
 • ศูนย์สุขภาพเด็ก
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • คลินิกผิวหนังและเลเซอร์

ข้อมูลติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์

025233359

อีเมล

เวลาทำการ

Sat from 8 to 24 hours

Sun from 8 to 24 hours

Mon from 8 to 24 hours

Tue from 8 to 24 hours

Wed from 8 to 24 hours

Thu from 8 to 24 hours

Fri from 8 to 24 hours

วิธีการเดินทาง

รถประจำทาง
34, 34ส, 39, 114, 185, 188, 503, 520, 522, 543

จุดสังเกต
ธนาคารกรุงไทย สาขาพหลโยธิน 62/1

29 ซอย พหลโยธิน
สายไหม 10220 กรุงเทพมหานคร

ดูแผนที่ใน Google Maps

แผนที่ในโรงพยาบาล

ขั้นตอนการให้บริการ

แผนก

 • ศูนย์สุขภาพสตรี
 • ศูนย์สุขภาพเด็ก
 • ศูนย์พัฒนาการและการเรียนรู้สำหรับเด็ก
 • ศูนย์รักษาโรคทางอายุรกรรม
 • ศูนย์รักษาโรคทางศัลยกรรม
 • คลินิกจิตวิทยา
 • คลินิกฝังเข็ม
 • คลินิกผิวหนังและเลเซอร์
 • คลินิก หู คอ จมูก
 • ศูนย์ทันตกรรม
 • คลินิกศัลยศาสตร์ ช่องปาก แมกซิลโลเฟเชียล ขากรรไกรและใบหน้า
 • คลินิกตรวจสุขภาพ วัคซีน และเวชศาสตร์ชะลอวัย
 • แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
แพทย์เฉพาะทางชื่อดัง

แพทย์หญิง อัมพร ไทยสมบูรณ์
สูตินรีแพทย์,วินิจฉัยทารกในครรภ์มารดา
นายแพทย์ บุญไชย ประภากรมโน
กุมารแพทย์
แพทย์หญิง สิรภัทรา ทองสว่าง
แพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
นายแพทย์ วรรณกร ธารีเกษ
จักษุแพทย์
นายแพทย์ นิพนธ์ ศรีสุวนันท์
อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด

ค่ารักษาพยาบาล

สิทธิประกันสังคมและประกันสุขภาพ

ประกันสังคม: ได้

30 บาทรักษาทุกโรค: กรุณาติดต่อโรงพยาบาล

วิดีโอ

แพ็กเกจจากโรงพยาบาลนี้

HD ยังไม่มีแพ็กเกจจากโรงพยาบาลนี้
เปรียบเทียบ ดูรายละเอียด และจองแพ็กเกจสุขภาพ ทำฟัน ความงาม
กดที่นี่