ข้อมูลคลินิก

เบอร์โทรศัพท์

066-0649444

เวลาทำการ

วิธีการเดินทาง

1839 ห้องเลขที่ 104A ชั้น 1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย

ดูแผนที่ใน Google Maps

วิดีโอ

แพ็กเกจจากโรงพยาบาลนี้