January 24, 2017 16:32

ทำไมเวลามีเศษไม้ทิ่มมือโดยที่เราเอาออกไม่หมด ร่างกายมีกลไกอะไรในการขับของแปลกปลอมนั้นๆ เพราะเคยเจอแบบเป็นแผลมีหนองแบบนั้นเรื่อยๆ เป็นฃ

ตอบโดยแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรคหรือการรักษา คุณควรพบแพทย์เพื่อรับการตรวจหากมีอาการน่ากังวล)