January 23, 2017 12:51

ตาพร่ามั่วหนึ่งข้างโดยมองเห็นเป็นฝ้าขาวๆ หลังจากอาการมองพร่าหายจะมีอาการมองไม่ชัดเป็นคลื่นๆ

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง มีเหตุฉุกเฉิน โทร. 1669

ดูคำถามและคำตอบอื่นที่คล้ายกัน
ค่าใช้จ่ายที่จะตรวจข้อเช็คถูกทั้งหมดเท่าไหร่คะ ต้องงดอาหารก่อนตรวจไหม
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)
สอบถามเกี่ยวกับ การตรวจโรคประจำปีเกี่ยวกับการทำงานในโรงงานผลิตอาหารครับ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)