February 21, 2017 12:32

การผ่าตัดถุงน้ำที่ขึ้นตรงข้อมือ จะทำให้เกิดผลเสียอะไรตามมาไหมคะ

ตอบโดยแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรคหรือการรักษา คุณควรพบแพทย์เพื่อรับการตรวจหากมีอาการน่ากังวล)