May 28, 2017 20:36

วิธีการรักษาโดยใช้นักศึกษาแพทย์ เขื่อถือได้มากแค่ไหน

ตอบโดยแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรคหรือการรักษา คุณควรพบแพทย์เพื่อรับการตรวจหากมีอาการน่ากังวล)