April 24, 2018 16:42

คนไข้ PSP อายุ 80 ได้รับยา Abilify ชนิดน้ำ ขนาด 1.5 CC วันละ 1 ครั้ง เริ่มให้เป็นวันที่ 2 ให้ยาตอนเช้า ตอนบ่ายคนไข้เริ่มมีอาการซึม พูดเบา ง่วง ปกติคนไข้จะวุ่นวาย พูดไม่หยุด โวยวาย หมอให้ยาตัวนี้มา แต่คนไข้ซึมมาก ควรให้ยาต่อหรือติดต่อหมอที่ให้ยาก่อนดีคะ ตอนนี้ติดต่อหมอไม่ได้ หมอให้เริ่ม 1.5 cc ก่อนแล้วค่อยเพิ่มตอนนี้ให้เป็นวันที่สองอยู่คะ

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง มีเหตุฉุกเฉิน โทร. 1669

ตั้งกระทู้ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลส่วนตัวของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวิดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปหรือวิดีโอแสดงอาการที่เป็น (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่ดูไฟล์ได้
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เข้าถึงได้

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง เหตุฉุกเฉิน โทร. 1669

รับทราบและถามคำถาม