February 04, 2017 22:41

มีชีสที่มือขวาจะกลายเป็นเนื้อร้ายได้ไหมชีสผ่าออกได้ไหม

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง มีเหตุฉุกเฉิน โทร. 1669