February 09, 2017 20:26

ถ้าคนเราเกิดอุบัติเหตุ เส้นปราสาทแขนขาด ไปเส้นนึง เรามีสิทธิ์หายเหมือนเดิมไหม

ตอบโดยแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรคหรือการรักษา คุณควรพบแพทย์เพื่อรับการตรวจหากมีอาการน่ากังวล)