April 30, 2017 21:47

ผิวตรงนิ้วมือ แข็งๆด้านๆสีขาวๆไปหาหมอได้ยาทาหลายครั้งแล้วไม่หายเลยทำไงดี

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง มีเหตุฉุกเฉิน โทร. 1669