March 24, 2017 16:59

การที่เรา. เป็นไมเกรน. บ่อยๆๆครั้ง. สามารถทำให้เราเส้นเบือดแตกได้ไหม

ตอบโดยแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรคหรือการรักษา คุณควรพบแพทย์เพื่อรับการตรวจหากมีอาการน่ากังวล)

ดูคำถามและคำตอบอื่นที่คล้ายกัน
หมอครับเส้นเลือดในสมองแตกแล้วและคนไข้นอนยังไม่ได้สติพอรักษาได้
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)