August 23, 2018 20:43

เป็นตุ่มเหมีอนสิวแต่ไม่ใช่คันด้วยค่ะกอ่นจะเป็นตุ่มจะคันตามห้นาคันตาคันทุกสว่นของรางกายตอ้งกินยาแก้คันเป็นมานานแล้วไปหาหมอก็ไม่หายคิดว่าน่าจะเป็นโรคติดต่อเพราะจับใด้ว่าแฟนเป็นรักรว่มเพศช้วยตอบดว้ยนะค่ะไม่รู้จะรักษายังไงดีแล้วค่ะเครียจมากเพราะห้นาเป็นตุ่มเหมีอนสิวแล้วก็เหมอีนจะเป็นคร้ายกากเกีอนเลยค่ะ

ตอบโดยแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรคหรือการรักษา คุณควรพบแพทย์เพื่อรับการตรวจหากมีอาการน่ากังวล)

ดูคำถามและคำตอบอื่นที่คล้ายกัน
มือเท้าลอกคันเป็นๆหายๆแห้งและเหี่ยวๆทั้งกินทั้งทาไม่หายขาดสักที่ปัญหาเกิดจากอะไรค่ะไขข้อข้องใจหน่อย...เสียเงินไปเยอะมากแล้วค่ะ...เห้ยยย...
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)
คุณหมอค่ะพ่อหนูคันตามร่างกาย ลามไปทั่วร่างกาย หมอให้ยามาทาแต่ไม่ดีขึ้นเรย พอจะมีวิธีรักษามั่ยคะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)