February 10, 2017 10:31

เมื่อพักผ่อนไม่เพียงพอ มักจะรู้สึกซ่าๆทั่วตัวเหมือนไฟฟ้าแล่นในตัว บางครั้งซ่าๆช็อตๆจนปวดเล็กน้อย โดยเป็นมาตั้งแต่เด็ก อยากทราบว่าเป็นอะไรคะ

ตอบโดยแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรคหรือการรักษา คุณควรพบแพทย์เพื่อรับการตรวจหากมีอาการน่ากังวล)