February 06, 2017 15:30

เป็นไข้ตัวร้อนแบบฉับพลันอยู่บ่อยๆอันตรายไหมคะราวๆ39.5องศาประจำเลย

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง มีเหตุฉุกเฉิน โทร. 1669