February 10, 2017 21:49

เด็กสามารถเกิดโรคแทรกซ้อนเมื่ออยู่ในครรภ์แล้วมีโอกาสที่เด็กจะสร้างภูมิคุ้มกันได้เองจากโรคแทรกซ้อนตั้งแต่ในครรภ์ได้หรือไม่?

ตอบโดยแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรคหรือการรักษา คุณควรพบแพทย์เพื่อรับการตรวจหากมีอาการน่ากังวล)