January 25, 2017 21:27

อยากทราบว่า ทำไมเวลาเราโดนมดกัด แล้วคันมากต่อมารอยที่โดนมดกัดก็จะเป็นพองๆน้ำไสๆหรือบางครั้งก็มีอาการบวมแดงและเป็นหนอง

ตอบโดยแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรคหรือการรักษา คุณควรพบแพทย์เพื่อรับการตรวจหากมีอาการน่ากังวล)