January 26, 2017 08:29

ผู้ป่วยปลูกถ่ายไตควรรับประมานอาหารอย่างไรเพื่อให้ไตอยู่กับเราได้นานที่สุด

ตอบโดยแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรคหรือการรักษา คุณควรพบแพทย์เพื่อรับการตรวจหากมีอาการน่ากังวล)