February 16, 2017 15:23

ลูกสาวถ่ายยากมากคะอาทิตย์ละครั้งทานยาแล้วยังไม่ถ่ายต้องทำอย่างไหรคะ

ตอบโดยแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรคหรือการรักษา คุณควรพบแพทย์เพื่อรับการตรวจหากมีอาการน่ากังวล)