January 26, 2017 00:32

คนอ้วนกินน้อยแต่น้ำหนักขึ้น คนผอมกินมากแต่นำ้หนักไม่ขึ้น เพราะอะไร

ตอบโดยแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรคหรือการรักษา คุณควรพบแพทย์เพื่อรับการตรวจหากมีอาการน่ากังวล)