January 25, 2017 13:24

โรคเกี่ยวกับกระดูก สามารถรักษาให้หายได้ หรือเปนตลอดชีวิตค่ะ

ตอบโดยแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรคหรือการรักษา คุณควรพบแพทย์เพื่อรับการตรวจหากมีอาการน่ากังวล)