March 14, 2017 14:46

ถ้าจำกรุ๊ปเลือดตัวเองผิด พยาบาลจะทราบไหมค่ะ(ในกรณีด้องให้เลือด)

ตอบโดยแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรคหรือการรักษา คุณควรพบแพทย์เพื่อรับการตรวจหากมีอาการน่ากังวล)

ดูคำถามและคำตอบอื่นที่คล้ายกัน
1. B-, B+ ฉลาดเหมือนกันหรือเปล่า? 2. B- กับ B rh- หรือ B+ กับ B rh+ เหมือนกันไหม
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)
เลือดกรุ๊ปโอกับเลือดกรุ๊ปโอมันเข้ากันได้ไหมคะหมอ?
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)
อยากทราบเกี่ยวกับกรุ๊ปเลือดค่ะ กรุ๊ปเลือดเอ ห้อย กรุ๊ปเลืดโอ หมายถึงอย่างไรค่ะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)