ความเป็นมาของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์” นพ.สุกิจ ศรีทิพยวรรณ ผอ.รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ เล่าว่า รพ.เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 พ.ย.2514 เดิมชื่อ โรงพยาบาลคลอดบุตรบางคอแหลม ต่อมาปี พ.ศ.2519 ได้รับพระราชทานนามใหม่ว่า “โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์” การดำเนินการของโรงพยาบาลมีความก้าวหน้าตามลำดับ ประชาชนเชื่อถือและไว้วางใจมาใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์มีจำนวนเตียง 434 เตียง บริการผู้ป่วยนอกมากที่สุดในโรงพยาบาลที่สังกัด กทม.ประมาณ 8 แสนคนต่อปี ผู้ป่วยใน 20,000 คนต่อปี

 • ผ่าตัดผ่านกล้อง
 • สูตินารี

ข้อมูลติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์

022897000

อีเมล

เวลาทำการ

Sat from 12 to 16 hours

Sun from 12 to 16 hours

Mon from 8 to 16 hours

Tue from 8 to 16 hours

Wed from 8 to 16 hours

Thu from 8 to 16 hours

Fri from 8 to 16 hours

วิธีการเดินทาง

สถานีรถไฟฟ้าใกล้สุด
สถานีสะพานตากสินและสถานีตลาดพลู

รถประจำทาง
สาย 15, 17, 35, 75, 89, 205, 504, 547

จุดสังเกต
โลตัสเอ็กแพรสเจริญกรุง

8 ถนนเจริญกรุง
บางคอแหลม 10120 กรุงเทพมหานคร

ดูแผนที่ใน Google Maps

แผนที่ในโรงพยาบาล

ขั้นตอนการให้บริการ

แผนก

 • สูติ-นรีเวชกรรม
 • ศัลยกรรม
 • อายุรกรรม
 • กุมารเวชกรรม
 • ออร์โธปิดิกส์
 • โสต ศอ นาสิก
 • จักษุวิทยา
 • จิตเวช
 • รังสีวิทยา
 • ทันตกรรม
 • วิสัญญีวิทยา
 • เวชกรรมฟื้นฟู
 • พยาธิวิทยา
 • ศาสตร์ชุมชน
 • การแพทย์ทางเลือก
 • อาชีวเวชกรรม
แพทย์เฉพาะทางชื่อดัง

นพ. วันชัย จันทราพิทักษ์ ผ่าตัดผ่านกล้อง-สูตินารี

ค่ารักษาพยาบาล

สิทธิประกันสังคมและประกันสุขภาพ

ประกันสังคม: ได้
30 บาทรักษาทุกโรค: ได้

วิดีโอ

แพ็กเกจจากโรงพยาบาลนี้

HD ยังไม่มีแพ็กเกจจากโรงพยาบาลนี้
เปรียบเทียบ ดูรายละเอียด และจองแพ็กเกจสุขภาพ ทำฟัน ความงาม
กดที่นี่