จุลสารข้อมูลที่แจกฟรีและข้อมูลเกี่ยวกับมะเร็งเต้านม

คำแนะนำและข้อเท็จจริงที่เชื่อถือได้สำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและผู้ให้การช่วยเหลือ
เผยแพร่ครั้งแรก 3 ม.ค. 2017 อัปเดตล่าสุด 17 พ.ย. 2020 เวลาอ่านประมาณ 4 นาที
จุลสารข้อมูลที่แจกฟรีและข้อมูลเกี่ยวกับมะเร็งเต้านม

When I was diagnosed with breast cancer (Breast cancer), I find all the information about this disease. There are pamphlets and flyers, many free, I had to study, which contains a lot of useful information about breast cancer today have pamphlets and brochures are many free and available in both paper and online media. Most of which are usually in the form of at least two languages. This allows everyone to be aware of the fact that they should care for their breast health to more. These pamphlets and small enough to store in a bag or pocket your wallet. Without making you feel too much trouble with that information.

Journal articles and research published in the journal Breast Cancer.

These pamphlets are free to focus on breast cancer patients, survivors and helpers from breast cancer.

American Cancer Society

American Cancer Society (ACS) is a reliable research information about different types of cancer. Section that provides information about breast cancer. The association provides information online for advice on how to behave carefully for patients with breast cancer. It also contains general information about the disease. The decision of how to treat The statistics of breast cancer. Pregnancy and breast cancer. Surgery to enhance breast. Cy swollen lymph nodes under the armpit The use of breast implants and devices for hair loss. Research and treatment of diseases, including cancer treatment insights.

American Cancer Society With the separation of men for breast cancer (Male Breast Cancer) that provide detailed guidance with stories of survival from the disease in English, Spanish, Vietnamese, Chinese, Korean and Vietnamese.        

Breast Cancer Network of Strength (Breast Cancer Network of Strength).

Breast Cancer Network of Strength (BCNS) distributed brochures that provide information about breast cancer 10 sheets without charge. These brochures provide information for new patients who have recently been diagnosed with breast cancer. Clinical tests Testing and treatment for advanced HER2 breast cancer lifestyle with metastatic breast cancer, how to read the results of the diagnostic biopsy. And screening for breast cancer.

There is also a brochure for people to help with issues related to the reality of relationships and emotions, these materials are available in print format PDF and online format of the network of breast cancer. strong organization formerly known as Y-Me National breast cancer. The languages ​​available include English, Spanish, Chinese, Hindi, Korean, Russian, Tagalog and Vietnamese.           

Cancer and a task (Cancer and Careers).

Cancer and the work is intended to provide information to their working women who are battling cancer. A research article published in the Journal of here is designed to be practical and appropriate for women in the culture of work, whether it is in any position.

Here's a guide to help you create and maintain a health record time while providing leaflets, books and websites Most Important Resources will have to discover as much as you want. Furthermore This foundation provides a guide for proper nutrition and exercise to make up for cancer patients as well in English and Spanish.

Livestrong

For fan favorite cyclist Lance Armstrong, do not forget to pick up kits for cancer-free. The second series is distributed free of charge, including shipping and delivery The Livestrong printed guide so you can plan to make health record and understanding of the health system. Cope with the physical and emotional reality crept into every stage of the cancer diagnosis. Including treatment and survival. Which has to be read in English.

The existence of life after breast cancer (Living Beyond Breast Cancer).

Organization to maintain life after breast cancer (LBBC) is a tabloid print media and online media free for people with breast cancer since the term has recently been diagnosed. Began to heal Dealing with the emotions of both fear of the return of disease recurrence. Financial difficulties Cy swollen lymph nodes under the armpit Insomnia, fatigue and other side effects from the treatment.

This information has been spread out in groups of patients with metastatic cancer. Breast cancer tri Olpa (Type of cancer does not respond to Orr and Simon, and not the cancer gene HER2) among African - American group of Latino women at a younger age. Women at high risk Those who care for the sick And assistance in English.

More healthy (Healthy Diet Information).

A free booklet to help you understand what this diet is beneficial during and after breast cancer treatment.

Cancer Research Institute of America

Cancer Research Institute of America (AICR) has distributed brochures color can be applied to cancer is actually the sixth series, which is titled "The New American Plate" Each brochure provides advice about cooking. The merger ratio in just one meal. The eating plan And food for cancer patients. Cancer Research Institute of America believes that what we eat. Our body weight And mobility affects our risk of cancer. Free brochures are distributed both online and in paper format is set. Tips and recipes are simple to deploy and train. You can learn about preparing breakfast. Food in a single dish Food and feel satisfied, vegetables, legumes and wholegrain it. Leaflets distributed in the English style.

Program for Cancer (The Cancer Project).

"Healthy Eating for Life: Food Choices for Cancer Prevention and Survival" a free program for cancer, a research article published in the Journal of the doctors responsible for medical treatment.

If you are thinking to try a vegetarian diet that is high in fiber. This is probably the best way to adjust to the new eating patterns. The project also provides for the distribution of cancer. Information is true recipes and nutrition information so that you can maintain over time to survive on.


2 แหล่งข้อมูล
กองบรรณาธิการ HD มุ่งมั่นตั้งใจให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง โดยทำงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงเลือกใช้ข้อมูลอ้างอิงที่น่าเชื่อถือจากสถาบันต่างๆ คุณสามารถอ่านหลักการทำงานของกองบรรณาธิการ HD ได้ที่นี่
The Best Books for Women With Breast Cancer. Everyday Health. (https://www.everydayhealth.com/breast-cancer/books-help-you-your-family-understand-disease/)
Print Materials About Cancer. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (https://www.cdc.gov/cancer/dcpc/publications/index.htm)

บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HD พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ผู้เขียนและผู้รีวิวบทความไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่นำเสนอแต่อย่างใด เว้นแต่จะระบุในเนื้อหา การแนะนำสินค้าและบริการแสดงขึ้นอัตโนมัติจากระบบของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มากแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)