May 06, 2017 15:43

การที่เราขยับตัวแล้วกระดูกดังก็อบแก็บเป็นเรื่องปกติใหมครับคือเป็นมานานแล้วแต่ยังไม่แก่

ตอบโดยแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรคหรือการรักษา คุณควรพบแพทย์เพื่อรับการตรวจหากมีอาการน่ากังวล)

ดูคำถามและคำตอบอื่นที่คล้ายกัน
ทำไมเวลาดึงกระดูกมีเสียงก๊อกแก๊ก ดึงบ่อยๆเป็นอะไรไหม
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)
กระดูกจมูกสามารถโดนน้ำหนักของแว่นกดจนมีรอยยุบหรือไม่ (อาจจะคิดไปเองว่ามีการยุบลงไป)
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)