จมูกบาน - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
ก้อนที่คอ - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
หมอนรองข้อเข่าบาดเจ็บ - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Loss of Appetite - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Hemorrhage - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Shin Splints - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Shock - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Skin Abscess - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
ผิวเปลี่ยนสี - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
เนื้องอกหลอดเลือดในเด็ก - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
เบาหวานขณะตั้งครรภ์คืออะไร?
Thyroid Problems - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
มะเร็งตับ - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
ผื่นกุหลาบ - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
ประสาทหูเสื่อม - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Cushing Syndrome - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
คันทวารหนัก - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
มะเร็งต่อมไทรอยด์ - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
โรคถุงลมโป่งพอง - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Respiratory Acidosis - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Bronchiectasis - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Bronchitis - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Chronic Fatigue Syndrome - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
ภูมิแพ้ผิวหนัง - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
ภูมิแพ้ขึ้นตา - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Latex Allergy - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
แพ้แมลงสาบ - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
กล้ามเนื้อกระตุก - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Benign Paroxysmal Positional Vertigo - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
หลังค่อม - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Bell’s Palsy - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
เยื่อแก้วหูทะลุ - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
มะเร็งสมอง - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Skin Lesion - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Skin Nodule - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Skull Fracture - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Dystonia - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
หัวใจเต้นช้า - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
เลือดออกใต้ผิวหนัง - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
ไส้ติ่งอักเสบเรื้อรัง - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
เชื้อราบนหนังศีรษะ - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Gastritis - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Upper Gastrointestinal Bleeding - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
หลอดอาหารอักเสบ - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
มะเร็งลำไส้ใหญ่ - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Gastric Outlet Obstruction - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Diarrhea - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
ไส้เลื่อน - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
อุดกั้นทางเดินอาหารส่วนต้น - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Crohn’s Disease - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Respiratory Alkalosis - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
แผลในกระเพาะอาหาร - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
NEC: Necrotizing Enterocolitis - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
สมองและระบบประสาท - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Agitation - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
ดักแด้ - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
ขาอ่อนแรง - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
เปลือกตาอักเสบ - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
PDA: Patent Ductus Arteriosus - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
DCIS: Ductal Carcinoma In Situ - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
ฝีฝักบัว - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
เชื้อราในหู - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
อีสุกอีใส - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
IBS - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
คันหัวนม - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
ธาลัสซีเมีย - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
DIC: Disseminated Intravascular Coagulation - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
ITP: Idiopathic or Immunologic Thrombocytopenic Purpura - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Non-Hodgkin lymphoma - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Asbestosis - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Hemophilia - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
โรคผื่นผิวหนังอักเสบรูปเหรียญ - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Pseudobulbar Affect - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Golfer Elbow - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Pneumonia in Children - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Webbed Feet - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
นิ้วซ้น - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
แผลริมอ่อน - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อรา - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
HIB - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
หัดเยอรมัน - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
ปากนกกระจอก - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Head Injury - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Neuroblastoma - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Bacterial Meningitis - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
CVA: Cerebrovascular Disease - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
ความผิดปกติของการรู้สึกตัว - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Meningitis - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
SAH: Subarachnoid Hemorrhange - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
พาร์กินสัน - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Encephalitis - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
GBS: Guillain-Barre Syndrome - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
สับสน - สาเหตุ อาการ การรักษา การป้องกัน
อัลไซเมอร์ - สาเหตุ อาการ การรักษา การป้องกัน
โรคไมแอสทีเนียกราวิส (Myasthenia gravis; MG)
Myasthenia gravis: MG - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
ไหล่ติด - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Myoma Uteri - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
SLE: Systemic Lupus Erythematosus - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน