แมวพันธุ์สโนว์ชู (Snowshoe)
แมวพันธุ์ลาเปิร์ม (LaPerm)
แมวพันธุ์ยอร์ค ช็อกโกแลต (York Chocolate)
แมวพันธุ์พีคเฟส แคท (Peke-Faced Cat)
แมวพันธุ์บอมเบย์ (Bombay)
แมวพันธุ์อ็อกซี่แคท (Ocicat)
แมวพันธุ์อเมริกัน เคิร์ล (American Curl)
แมวพันธุ์คัลเลอร์พอยท์ ช็อทแฮร์ (Colorpoint Shorthairs)
แมวพันธุ์คูพารี (Coupari)
แมวพันธุ์ซาวันนาห์ (Savannah)
แมวพันธุ์ซิมริค (Cymric)
แมวพันธุ์เซลเกิร์ก เรกซ์ (Selkirk Rex)
แมวพันธุ์เนบีลัง (Nebelung)
แมวพันธุ์แคชเมียร์ (Kashmir Cat)
แมวพันธุ์แมงซ์ (Manx cat)
แมวพันธุ์โซโกก ฟอเรสต์ แคท (Sokoke Forest Cat)
แมวพันธุ์คอร์นิชเรกซ์ (Cornish Rex)
แมวพันธุ์เบอร์มิลลา (Burmilla)
แมวพันธุ์หิมาลายัน (Himalayan)
แมวพันธุ์ซิมริค (Cymric)
แมวพันธุ์บิชติช ชอทแฮร์ (British Shorthair)
แมวพันธุ์โคราช
แมวพันธุ์เอ็กซ์โซติก ช็อทแฮร์ (Exotic Shorthair)
แมวพันธุ์อียิปต์เชียนมัว (Egyptian Mau)
แมวพันธุ์อเมริกัน ช็อทแฮร์ (American shorthair)
แมวพันธุ์สิงหปุระ (Singapura)
แมวพันธุ์สก็อตติช โฟลด์ (Scottish Fold)
แมวพันธุ์ศุภลักษณ์ (Burmese)
แมวพันธุ์วิเชียรมาศ (Siamese Cat)
แมวพันธุ์แร็กดอลล์ (Ragdoll) หรือรากามัฟฟัน (Ragamuffin)
แมวพันธุ์รัสเซียนบลู (Russian Blue)
แมวพันธุ์เมนคูน (Maine Coon)
แมวพันธุ์มันช์กิ้น (Munchkin)
แมวพันธุ์เปอร์เซีย (Persian Cat)
แมวพันธุ์เบงกอล (Bengal House Cat)
แมวพันธุ์บาหลี (Balinese)
แมวพันธุ์นอร์เวเจียนฟอเรสต์ (Norwegian Forest Cat)
แมวพันธุ์เจแปนนิส บ็อบเทล (Japanese Bobtail)
แมวสฟิงค์