Simethicone (ไซเมธิโคน) - ยาในกลุ่มยาลดอาการแน่นท้องจากแก๊สในกระเพาะอาหารมีมากเกิน

เผยแพร่ครั้งแรก 26 ก.ค. 2018 อัปเดตล่าสุด 17 พ.ย. 2020 เวลาอ่านประมาณ 3 นาที
Simethicone (ไซเมธิโคน) - ยาในกลุ่มยาลดอาการแน่นท้องจากแก๊สในกระเพาะอาหารมีมากเกิน

ไซเมธิโคน เป็นยาในกลุ่มยาลดอาการแน่นท้องจากแก๊สในกระเพาะอาหารมีมากเกิน มีกลไกที่ช่วยลดแรงตึงผิวของฟองแก๊ส ทำให้เกิดการกระจายตัวของฟองแก๊สขนาดใหญ่เป็นฟองขนาดเล็ก มีวางจำหน่ายโดยเป็นทั้งยาเดี่ยวและยาผสมร่วมกับยาอื่น ไซเมธิโคนบริหารนาด้วยวิธีการรับประทาน ยาไซเมธิโคนเป็นยาที่ยังๆม่มีข้อมูลในทางคลินิกมากนัก การใช้เป็นยาในปัจจุบันอ้างอิงจากกลไกการทำงาน แต่ยังขาดหลักฐานทางคลินิกในการยืนยันถึงข้อบ่งใช้ดังกล่าว

ตัวอย่างยี่ห้อของยา Simethicone ที่มีจำหน่ายในประเทศไทย

GoGaz

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
สั่งยา ปรึกษาข้อมูลเบื้องต้น จากร้านยาใกล้บ้านคุณได้ง่ายๆ

เริ่มจากแชทกับเภสัชกรที่มีใบอนุญาตผ่านแอปของเรา ฟรี! บริการทุกวันตั้งแต่ 9 โมงเช้า ถึง 3 ทุ่ม

Internalads square %281%29

- ยาแคปซูล ขนาด 200 มิลลิกรัม

Mega Lifesciences

Logastin

- ยาเม็ด ขนาด 80 มิลลิกรัม

Osoth Interlab

Mylom Drops

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
สั่งยา ปรึกษาข้อมูลเบื้องต้น จากร้านยาใกล้บ้านคุณได้ง่ายๆ

เริ่มจากแชทกับเภสัชกรที่มีใบอนุญาตผ่านแอปของเรา ฟรี! บริการทุกวันตั้งแต่ 9 โมงเช้า ถึง 3 ทุ่ม

Internalads square %281%29

- ยาน้ำสำหรับหยด ความเข้มข้น 40 มิลลิกรัมต่อ 0.6 มิลลิลิตร

Ranbaxy

Simcone

- ยาน้ำสำหรับหยด ความเข้มข้น 67 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร

- ยาเม็ด ขนาด 80 มิลลิกรัม

T.O. Chemicals

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
สั่งยา ปรึกษาข้อมูลเบื้องต้น จากร้านยาใกล้บ้านคุณได้ง่ายๆ

เริ่มจากแชทกับเภสัชกรที่มีใบอนุญาตผ่านแอปของเรา ฟรี! บริการทุกวันตั้งแต่ 9 โมงเช้า ถึง 3 ทุ่ม

Internalads square %281%29

Air-X

- ยาเม็ด ขนาด 40 มิลลิกรัม

- ยาเม็ด ขนาด 80 มิลลิกรัม

- ยาเม็ด ขนาด 120 มิลลิกรัม

RX Manufacturing

Dioxzye

- ยาเม็ด ขนาด 80 มิลลิกรัม

- ยาน้ำแขวนตะกอน ความเข้มข้น 40 มิลลิกรัมต่อ 0.6 มิลลิลิตร

บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด

Gassi

- ยาน้ำสำหรับหยด ความเข้มข้น 40 มิลลิกรัมต่อ 0.6 มิลลิลิตร

Medicine Products

Semeth

- ยาเม็ด ขนาด 40 มิลลิกรัม

- ยาเม็ด ขนาด 80 มิลลิกรัม

Greater Pharma

Sigas

- ยาเม็ด ขนาด 80 มิลลิกรัม

Polipharm

Simecon

- ยาเม็ด ขนาด 40 มิลลิกรัม

- ยาน้ำสำหรับหยด ความเข้มข้น 40 มิลลิกรัมต่อ 0.6 มิลลิลิตร

Chinta

Simetyl

- ยาเม็ด ขนาด 80 มิลลิกรัม

บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

 

โรค และอาการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยานี้บรรเทา

  • ข้อบ่งใช้สำหรับอาการแน่นท้อง ท้องอืด
  • ข้อบ่งใช้สำหรับอาการโคลิก (colic) ในเด็กทารก

รูปแบบและส่วนประกอบของยา Simethicone

กลไกการออกฤทธิ์ของยา Simethicone

กลไกการออกฤทธิ์ของยาคือ ไซเมทิโคน เป็นยาในกลุ่มยาลดอาการท้องอืด แน่นท้อง ออกฤทธิ์โดยลดแรงตึงผิวของก๊าซในกระเพาะอาหาร ช่วยทำให้ก๊าซเกิดการกระจายตัวเป็นฟองก๊าซขนาดเล็ก ทำให้สามารถลดอาการแน่นท้องจากการสะสมของก๊าซในกระเพาะอาหารได้

ข้อบ่งใช้ของยา Simethicone

ข้อบ่งใช้สำหรับอาการแน่นท้อง ท้องอืด ยาในรูปแบบยารับประทาน ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ ขนาด 100 ถึง 250 มิลลิกรัม วันละสามถึงสี่ครั้ง หรือตามอาการ อาจให้ยานี้ร่วมกับยาลดกรด ข้อบ่งใช้สำหรับอาการโคลิก (colic) ในเด็กทารก ยาในรูปแบบยารับประทาน ขนาดการใช้ยาในเด็กทารก 20 ถึง 40 มิลลิกรัม ให้ยาพร้อมอาหาร

ข้อปฏิบัติเมื่อลืมรับประทานยา Simethicone

หากลืมรับประทานยาตามเวลาปกติที่รับประทาน ถ้าปกติรับประทาน 1 เม็ด ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้จำนวน 1 เม็ดโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เม็ดแทนเม็ดที่ลืมรับประทาน ในกรณีลืมรับประทานยาใกล้กับเวลารับประทานถัดไป ให้รับประทานยาในมื้อถัดไปในขนาด 1 เม็ด โดยข้ามยาในมื้อที่ลืมไปและไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เม็ด

ข้อควรระวังของการใช้ยา Simethicone

- ห้ามใช้ยานี้ในผู้ป่วยที่แพ้ยาไซเมธิโคน - ห้ามใช้ยานี้ในผู้ป่วยลำไส้อุดตัน - ไม่ควรใช้ยานี้เกินกว่าขนาดที่แนะนำ - ฤทธิ์ของยาจะได้ผลดีเมื่อรับประทานหลังอาหารหรือก่อนนอน

ผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา Simethicone

ยานี้อาจก่อให้เกิดอาการอันไม่พึงประสงค์ ได้แก่ ท้องเสียในระดับปานกลาง คลื่นไส้ อาการไหลย้อน อาเจียน

ข้อมูลการใช้ยา Simethicone ในสตรีมีครรภ์และสตรีให้นมบุตร

สำหรับการใช้ยาในสตรีมีครรภ์ ตัวยาจัดอยู่ในกลุ่ม category C คือ ควรระมัดระวังการใช้ยาในสตรีมีครรภ์ สำหรับสตรีให้นมบุตร ควรระวังการใช้ยา

ประเภทของยาตามองค์การอาหารและยา ประเทศไทย

ยาจัดอยู่ในกลุ่มยาทั่วไป (NDD)

ข้อมูลการเก็บรักษายา Simethicone

เก็บที่อุณหภูมิระหว่าง 15 ถึง 30 องศาเซลเซียส

สิ่งที่ควรแจ้งแพทย์ เภสัชกร และพยาบาลในการสั่งใช้ยา

แพทย์และเภสัชกรสามารถให้ข้อมูลการใช้ยาอย่างปลอดภัย ผู้ป่วยควรแจ้งข้อมูลเหล่านี้แก่แพทย์หรือเภสัชกรเพื่อประโยชน์ต่อผู้ป่วยและลดความเสี่ยงในการเกิดอันตรายจากการใช้ยา

  • แจ้งข้อมูลการใช้ยารักษาโรคประจำตัว ยาที่เพิ่งรับประทานก่อนหน้านี้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่รับประทาน (รวมถึงวิตามิน และสมุนไพร) ในกรณีมียาประจำตัวจำนวนมาก ให้พกยาเพื่อให้แพทย์หรือเภสัชกรช่วยตรวจสอบก่อนสั่งจ่ายยาใหม่ ไม่ให้เกิดอันตรกิริยาระหว่างยาที่จะได้รับใหม่และยาที่เดิมที่ผู้ป่วยใช้อยู่
  • แจ้งประวัติการแพ้ยา หรืออาการแพ้ที่เกิดขึ้นเมื่อใช้ยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หรือแพ้อาหารชนิดใดอยู่ (เนื่องจากยาบางชนิดมีส่วนประกอบของไข่ขาว นม ยีสต์) อาการที่เกิดขึ้น เช่น อาการบวม เกิดผื่น หายใจลำบาก หรือให้นำบัตรแพ้ยา พกติดตัวและแสดงบัตรนี้แก่แพทย์และเภสัชกรก่อนเข้าใช้บริการสุขภาพทุกครั้ง
  • แจ้งข้อมูลในกรณีที่มีการตั้งครรภ์ หรือมีแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกำลังให้นมบุตร เนื่องจากยาบางชนิดส่งผลอันตรายต่อเด็กในครรภ์ หรือสามารถขับออกทางน้ำนมได้
  • แจ้งข้อมูลที่จะส่งผลต่อการรับประทานยา เช่น มีปัญหาการกลืนลำบาก มีปัญหาด้านการมองเห็นหรืออ่านฉลากยา วิธีการรับประทานยา เพื่อแพทย์หรือเภสัชกรจะได้ช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง

5 แหล่งข้อมูล
กองบรรณาธิการ HD มุ่งมั่นตั้งใจให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง โดยทำงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงเลือกใช้ข้อมูลอ้างอิงที่น่าเชื่อถือจากสถาบันต่างๆ คุณสามารถอ่านหลักการทำงานของกองบรรณาธิการ HD ได้ที่นี่
Simethicone - Side Effects, Dosage, Interactions. Everyday Health. (https://www.everydayhealth.com/drugs/simethicone)
Simethicone (Oral Route) Description and Brand Names - Mayo Clinic (https://www.mayoclinic.org/drugs-supplements/simethicone-oral-route/description/drg-20068838)

บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HD พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ผู้เขียนและผู้รีวิวบทความไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่นำเสนอแต่อย่างใด เว้นแต่จะระบุในเนื้อหา การแนะนำสินค้าและบริการแสดงขึ้นอัตโนมัติจากระบบของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มากแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ตั้งกระทู้ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลส่วนตัวของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวิดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รอยโรค (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่ดูไฟล์ได้
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เข้าถึงได้

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง เหตุฉุกเฉิน โทร. 1669

รับทราบและถามคำถาม
บทความต่อไป