10 คำถามที่ต้องถามเมื่อกำลังจะจ้างผู้ดูแลมืออาชีพ

สำนักงานที่เชื่อถือได้ควรตอบคำถามเหล่านี้ได้

Health at Home บริการใหม่หัวใจไทย

Health at Home บริการใหม่หัวใจไทย

บริการดี ๆ ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่บ้าน

อ่านเพิ่ม
เมื่อไรที่ต้องเรียกผู้ดูแลระบบการดูแลผู้สูงอายุ

เมื่อไรที่ต้องเรียกผู้ดูแลระบบการดูแลผู้สูงอายุ

ผู้ที่เหมาะสมที่สุดที่จะช่วยครอบครัวในด้านการดูแล

อ่านเพิ่ม
บ้านคือสถานพำนักใจ

บ้านคือสถานพำนักใจ

สถานการณ์อาจเปลี่ยนไป แต่การดูแลผู้ป่วยที่บ้านยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

อ่านเพิ่ม
ราคาและคุณภาพของบริการดูแลสุขภาพที่บ้าน

ราคาและคุณภาพของบริการดูแลสุขภาพที่บ้าน

ราคาขึ้นกับอะไรและจะวัดคุณภาพได้อย่างไร

อ่านเพิ่ม
ความแตกต่างระหว่างผู้ดูแลชายและผู้ดูแลหญิง

ความแตกต่างระหว่างผู้ดูแลชายและผู้ดูแลหญิง

ทำอย่างไรผู้ดูแลชายถึงจะได้รับการสนับสนุน?

อ่านเพิ่ม
การป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยสูงอายุกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง

การป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยสูงอายุกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง

ภาวะป่วยติดเตียง ป้องกันและบรรเทาให้ดีขึ้นได้ ด้วยการกายภาพบำบัดและการดูแลอย่างใกล้ชิด

อ่านเพิ่ม