อหิวาตกโรคคืออะไร

การติดเชื้ออหิวาตกโรคส่วนใหญ่มักไม่มีอากรแสดง แต่ในกรณีการติดเชื้อที่รุนแรง อาการท้องเสียสามารถทำให้สูญเสียของเหลวในร่างกายซึ่งอาจถึงตายได้