ความกังวลที่พบบ่อยในเด็กแรกเกิด : ทารกสำลัก

ทำความเข้าใจว่าทำไมทารกแรกเกิดจึงอยากอาเจียนและสำลัก

การดูแลตัวเองหลังคลอดลูก 7 วันแรก
การดูแลตัวเองหลังคลอดลูก 7 วันแรก

คลายกังวลสำหรับพ่อแม่มือใหม่ ด้วยวิธีการดูแลทารกแรกเกิด 7 วันแรกอย่างถูกวิธี

การให้เลือดในหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดวิกฤต
การให้เลือดในหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดวิกฤต

ในหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดวิกฤต ทารกอาจได้รับการให้เม็ดเลือดแดงด้วยหลายเหตุผล อาจจำเป็นต้องให้เลือดฉุกเฉินเพื่อทดแทนเลือดที่เสียไปจากภาวะซีด

ดูบทความเพิ่มเติม