Enoxaparin (อีนอกซาพาริน) - เพื่อป้องกันและรักษาภาวะลิ่มเลือดอุดกั้นในหลอดเลือดดำ

เผยแพร่ครั้งแรก 30 ก.ค. 2018 อัปเดตล่าสุด 17 พ.ย. 2020 เวลาอ่านประมาณ 4 นาที
Enoxaparin (อีนอกซาพาริน) - เพื่อป้องกันและรักษาภาวะลิ่มเลือดอุดกั้นในหลอดเลือดดำ

อีนอกซาพาริน เป็นยากลุ่มต้านการแข็งตัวของเลือกใช้เพื่อป้องกันและรักษาภาวะลิ่มเลือดอุดกั้นในหลอดเลือดดำ (deep vein thrombosis) และ ลิ่มเลือดอุดกั้นในหลอดเลือดปอด (pulmonary embolism) ทั้งในระหว่างตั้งครรภ์และการทำหัตถการ ยาอีนอกซาพารินยังสามารถใช้ในกลุ่มอาการหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน และโรคหัวใจกำเริบเฉียบพลัน บริการยาโดยฉีดเข้าหลอดเลือดดำ หรือฉีดเข้าใต้ผิวหนัง สามารถใช้ได้กับเครื่องฟอกไต ยาอีนอกซาพารินถูกคิดค้นในปี ค.ศ. 1981 และยอมรับให้เป็นยาสำหรับรักษาโรคในปี ค.ศ. 1993 ยาอีนอกซาพารินเป็นยาที่อยู่ในบัญชียาหลักขององค์การอนามัยโลก และมีการวางจำหน่ายยาสามัญเป็น โดยยาอินอกซาพารา ผลิตจากเฮพาริน (heparin)

ตัวอย่างยี่ห้อของยา Enoxaparin ที่มีจำหน่ายในประเทศไทย

Clexane

- ยาฉีด แบบบรรจุเสร็จ ความแรง 40 มิลลิกรัมต่อ 0.4 มิลลิลิตร

- ยาฉีด แบบบรรจุเสร็จ ความแรง 60 มิลลิกรัมต่อ 0.6 มิลลิลิตร

- ยาฉีด แบบบรรจุเสร็จ ความแรง 80 มิลลิกรัมต่อ 0.8 มิลลิลิตร

Sanofi-Aventis

 

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ปรึกษาเภสัช สั่งยา ฟรีค่าส่งทั่วประเทศ*

แชทกับเภสัชกรฟรี! 9 โมงเช้าถึงเที่ยงคืน พร้อมรับส่วนลดค่ายา 5% HDmall ออกค่าส่งให้สูงสุด 40 บาท

โรค และอาการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยานี้บรรเทา

  • ข้อบ่งใช้สำหรับโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ชนิดที่มีการเพิ่มขึ้นของระดับ ST
  • ข้อบ่งใช้สำหรับ unstable angina
  • ข้อบ่งใช้สำหรับ deep vein thrombosis

กลไกการออกฤทธิ์ของยา Enoxaparin

กลไกการออกฤทธิ์ของยาคือ อีนอกซาพาริน เป็นยากลุ่มยับยั้งการแข็งตัวของเลือด อีนอกซาพาริน เป็นเฮพารินในกลุ่มที่มีมวลโมเลกุลต่ำ มีฤทธิ์ในการเพิ่มอัตราการยับยั้งการกระตุ้นคลอตติง แฟกเตอร์ (clotting factor) ซึ่งประกอบด้วย ทรอมบิน (thrombin) และแฟกเตอร์ สิบ ชนิดเอ (factor Xa) ผ่านการทำงานของแอนติทรอมบิน ชนิดที่สาม (antithrombin III)

ข้อบ่งใช้ของยา Enoxaparin

ข้อบ่งใช้สำหรับโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ชนิดที่มีการเพิ่มขึ้นของระดับ ST ยาในรูปแบบฉีดเข้าหลอดเลือดดำ ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ ขนาดเริ่มต้น 30 มิลลิกรัม (3000 หน่วย) ให้ยาผ่านทางหลอดเลือดดำ โดยให้ร่วมกับยาขนาด 1 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมผ่านใต้ผิวหนัง ควรให้ยาขนาด 1 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมผ่านทางใต้ผิวหนังทุก 12 ชั่วโมง เป็นเวลา 8 วัน หรือจนกว่าจะออกจากโรงพยาบาล ขนาดยา 2 ครั้งแรกที่ให้ผ่านใต้ผิวหนัง ไม่ควรมีขนาดเกิน 100 มิลลิกรัมต่อครั้ง ในผู้ป่วยระหว่างการทำ PCI ให้ขนาดยาเพิ่มอีก 300 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมผ่านทางหลอดเลือดดำในระหว่างทำหัตถการ หากขนาดยาที่ให้ครั้งสุดท้ายผ่านทางผิวหนังนานกว่า 8 ชั่วโมง ขนาดการใช้ยาในผู้สูงอายุ อายุมากกว่า 75 ปีให้ยาผ่านไปผิวหนังขนาด 750 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมทุก 12 ชั่วโมง ขนาดยาสูงสุด 75 มิลลิกรัมในขนาดยาสองครั้งแรก ข้อบ่งใช้สำหรับ unstable angina ยารูปแบบฉีดเข้าใต้ผิวหนัง ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ ขนาด 1 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ทุก 12 ชั่วโมง เป็นเวลาสองถึงแปดวัน ข้อบ่งใช้สำหรับ deep vein thrombosis จากรูปแบบฉีดเข้าใต้ผิวหนัง ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ ขนาด 1 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ทุก 12 ชั่วโมง หรือขนาด 1.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม วันละครั้ง เป็นเวลาอย่างน้อยห้าวัน หรือจนกว่าจะสามารถใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดรับประทานได้ ขนาดการใช้ยาในเด็กอายุน้อยกว่าสองเดือน ขนาด 1.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ทุก 12 ชั่วโมง เด็กอายุมากกว่าสองเดือน ขนาด 1 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ทุก 12 ชั่วโมง

ข้อปฏิบัติเมื่อลืมรับประทานยา Enoxaparin

หากลืมรับประทานยาตามเวลาปกติที่รับประทาน ถ้าปกติรับประทาน 1 เม็ด ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้จำนวน 1 เม็ดโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เม็ดแทนเม็ดที่ลืมรับประทาน ในกรณีลืมรับประทานยาใกล้กับเวลารับประทานถัดไป ให้รับประทานยาในมื้อถัดไปในขนาด 1 เม็ด โดยข้ามยาในมื้อที่ลืมไปและไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เม็ด

ข้อควรระวังของการใช้ยา Enoxaparin

- ห้ามใช้ยานี้ในผู้ป่วยที่แพ้ยาอีนอกซาพิริน หรือยาเฮพาริน - ห้ามใช้ยานี้ในผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดออกรุนแรง - ห้ามใช้ยานี้ในผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจติดเชื้อแบคทีเรีย ชนิดเฉียบพลัน - ห้ามใช้ยานี้ในผู้ป่วยที่เคยมีภาวะเลือดออกในสมองจากโรคหลอดเลือดสมอง - ห้ามใช้ยานี้ในผู้ป่วยที่มีแผลในกระเพาะอาหาร หรือลำไส้ - ห้ามใช้ยานี้ในผู้ป่วยที่มีเกร็ดเลือดต่ำ ที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบ platelet antibody ให้ผลบวก - ระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยที่มีน้ำหนักตัวน้อย (ชาย <57 กิโลกรัม และหญิง <45 กิโลกรัม) - ระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดออกง่าย - ระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยที่มีภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา - ระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยที่มีประวัติเป็นแผลในกระเพาะอาหาร - ระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยที่มีประวัติเกร็ดเลือดต่ำจากการเหนี่ยวนำของเฮพาริน - ระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยที่คุมความดันโลหิตสูงไม่ได้ หรือมีภาวะเลือดออก - ระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยโรคตับ โรคไต - ระวังการใช้ยานี้ในสตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร

ผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา Enoxaparin

ยานี้อาจก่อให้เกิดอาการอันไม่พึงประสงค์ ได้แก่ เกิดภาวะเลือดออก รวมถึงบริเวณที่ได้รับการฉีดยา อาการบวมน้ำบริเวณอวัยวะส่วนปลาย โลหิตจาง เลือดออกในปัสสาวะ เป็นไข้ สับสน คลื่นไส้ ท้องเสีย หายใจลำบาก อาการอันไม่พึงประสงค์ที่รุนแรง ได้แก่ ภาวะแทรกซ้อนจากการเลือดออกในระดับรุนแรง เช่น ภาวะเลือดออกในช่องท้อง และภาวะเลือดออกในสมอง

ข้อมูลการใช้ยา Enoxaparin ในสตรีมีครรภ์และสตรีให้นมบุตร

สำหรับการใช้ยาในสตรีมีครรภ์ ตัวยาจัดอยู่ในกลุ่ม category B คือ ยาค่อนข้างมีความปลอดภัยในการใช้ยาในสตรีมีครรภ์

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ปรึกษาเภสัช สั่งยา ฟรีค่าส่งทั่วประเทศ*

แชทกับเภสัชกรฟรี! 9 โมงเช้าถึงเที่ยงคืน พร้อมรับส่วนลดค่ายา 5% HDmall ออกค่าส่งให้สูงสุด 40 บาท

ประเภทของยาตามองค์การอาหารและยา ประเทศไทย

ยาจัดอยู่ในกลุ่มยาอันตราย จำหน่ายเฉพาะในร้านขายยาแผนปัจจุบันที่มีเภสัชกรชั้นหนึ่งเป็นผู้จ่ายยาเท่านั้น

ข้อมูลการเก็บรักษายา Enoxaparin

เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส

สิ่งที่ควรแจ้งแพทย์ เภสัชกร และพยาบาลในการสั่งใช้ยา

แพทย์และเภสัชกรสามารถให้ข้อมูลการใช้ยาอย่างปลอดภัย ผู้ป่วยควรแจ้งข้อมูลเหล่านี้แก่แพทย์หรือเภสัชกรเพื่อประโยชน์ต่อผู้ป่วยและลดความเสี่ยงในการเกิดอันตรายจากการใช้ยา

  • แจ้งข้อมูลการใช้ยารักษาโรคประจำตัว ยาที่เพิ่งรับประทานก่อนหน้านี้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่รับประทาน (รวมถึงวิตามิน และสมุนไพร) ในกรณีมียาประจำตัวจำนวนมาก ให้พกยาเพื่อให้แพทย์หรือเภสัชกรช่วยตรวจสอบก่อนสั่งจ่ายยาใหม่ ไม่ให้เกิดอันตรกิริยาระหว่างยาที่จะได้รับใหม่และยาที่เดิมที่ผู้ป่วยใช้อยู่
  • แจ้งประวัติการแพ้ยา หรืออาการแพ้ที่เกิดขึ้นเมื่อใช้ยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หรือแพ้อาหารชนิดใดอยู่ (เนื่องจากยาบางชนิดมีส่วนประกอบของไข่ขาว นม ยีสต์) อาการที่เกิดขึ้น เช่น อาการบวม เกิดผื่น หายใจลำบาก หรือให้นำบัตรแพ้ยา พกติดตัวและแสดงบัตรนี้แก่แพทย์และเภสัชกรก่อนเข้าใช้บริการสุขภาพทุกครั้ง
  • แจ้งข้อมูลในกรณีที่มีการตั้งครรภ์ หรือมีแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกำลังให้นมบุตร เนื่องจากยาบางชนิดส่งผลอันตรายต่อเด็กในครรภ์ หรือสามารถขับออกทางน้ำนมได้
  • แจ้งข้อมูลที่จะส่งผลต่อการรับประทานยา เช่น มีปัญหาการกลืนลำบาก มีปัญหาด้านการมองเห็นหรืออ่านฉลากยา วิธีการรับประทานยา เพื่อแพทย์หรือเภสัชกรจะได้ช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง

8 แหล่งข้อมูล
กองบรรณาธิการ HD มุ่งมั่นตั้งใจให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง โดยทำงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงเลือกใช้ข้อมูลอ้างอิงที่น่าเชื่อถือจากสถาบันต่างๆ คุณสามารถอ่านหลักการทำงานของกองบรรณาธิการ HD ได้ที่นี่
Generic Enoxaparin Questions and Answers. U.S. Food and Drug Administration (FDA). (https://www.fda.gov/drugs/postmarket-drug-safety-information-patients-and-providers/generic-enoxaparin-questions-and-answers)
Enoxaparin Injection. MedlinePlus. (https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a601210.html)
Enoxaparin: Side Effects, Dosage, Uses, and More. Healthline. (https://www.healthline.com/health/enoxaparin-injectable-solution)

บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HD พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ผู้เขียนและผู้รีวิวบทความไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่นำเสนอแต่อย่างใด เว้นแต่จะระบุในเนื้อหา การแนะนำสินค้าและบริการแสดงขึ้นอัตโนมัติจากระบบของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มากแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

บทความต่อไป