ส่วนลดชวนเพื่อน
1. ลงทะเบียน - ใช้แค่เบอร์มือถือ
(ลูกค้าที่เคยซื้อแพ็กเกจกับ HonestDocs แล้ว ชวนได้ทันที ไม่ต้องลงทะเบียน)
CTA ลงทะเบียน
2. รับ sms แจ้งเตือน - เมื่อเพื่อนคุณซื้อแพ็กเกจและใช้บริการ
คุณรับส่วนลดชวนเพื่อน 100 บาท ต่อเพื่อน 1 คน
3. แจ้งแอดมิน - เมื่อคุณต้องการซื้อแพ็กเกจ เพื่อใช้ส่วนลดลดได้เลย

ส่วนลดเพื่อนชวน
1. แจ้งเบอร์เพื่อนที่ชวนกับแอดมิน
2. รับส่วนลดเพื่อนชวน 100 บาททันที - เมื่อซื้อแพ็กเกจกับ HonestDocs
3. ลงทะเบียนชวนเพื่อน - เพื่อเก็บสะสมส่วนลดเพิ่มได้เลย :slightly_smiling_face:

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
1. คุณจะได้ส่วนลดชวนเพื่อน เมื่อเพื่อนใช้บริการแล้วเท่านั้น
2. คุณสามารถใช้ส่วนลดชวนเพื่อนได้สูงสุด 500 บาท ต่อการซื้อแพ็กเกจ 1 ครั้ง
3. คุณสามารถเก็บสะสมส่วนลดชวนเพื่อนได้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563
4. คุณจะได้ส่วนลดเพื่อนชวน เมื่อคุณบอกเบอร์มือถือของเพื่อนที่ลงทะเบียนแล้ว 1 เบอร์ โดยคุณมีสิทธิใช้ส่วนลดนี้ได้ 1 ครั้งเท่านั้น
5. ถ้าคุณมีทั้งส่วนลดชวนเพื่อนและส่วนลดเพื่อนชวน คุณสามารถเลือกใช้ส่วนลดได้แค่ประเภทเดียว ต่อการซื้อแพ็กเกจ 1 ครั้ง
6. ราคาของแพ็กเกจหลังลดแล้วต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 150 บาท