ถามหมอ เกี่ยวกับ 'Atrial Fibrillation'

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลส่วนตัวของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวิดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปหรือวิดีโอแสดงอาการที่เป็น (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่ดูไฟล์ได้
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เข้าถึงได้

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง เหตุฉุกเฉิน โทร. 1669

รับทราบและถามคำถาม
January 08, 2018 22:17

ดิฉัน ตอนนี้อายุ 22 อยากปรึกษาคุณหมอดิฉัน มีอาการเจ็บหน้าอก วินเวียน หัวใจเต้นไม่สม่ำเสมอ เหนื่อยง่าย บางที่ก็ไอโดยไม่ได้ป่วยค่ะ ดิฉันมีความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจไมค่ะ

ตอบโดยแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรคหรือการรักษา คุณควรพบแพทย์เพื่อรับการตรวจหากมีอาการน่ากังวล)
ขออนุญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะอาการดังกล่าวนั้นอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุทั้งสาเหตุจากโรคทางกาย เช่น ความผิดปกติของหัวใจ ปอด กระเพาะและหลอดอาหาร และอาจเกิดจากสาเหตุทางจิตใจได้ด้วยเ...... (แสดงทั้งหมด)
1 คนเห็นว่าคำถามนี้มีประโยชน์ คุณเห็นว่าคำถามนี้มีประโยชน์หรือไม่
July 10, 2018 13:42

ขอเรียนถามหากมีโรคไตอยู่ ทาน Eliquis 5 mg วันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น (เท่ากับ 10 mg/วัน) มากเกินไปหรือไม่ค่ะ จะมีผลเสียกับไตมากหรือไม่คะ ขอบคุณมากค่ะ

ตอบโดยแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรคหรือการรักษา คุณควรพบแพทย์เพื่อรับการตรวจหากมีอาการน่ากังวล)
ยา Eliquis หรือ ชื่อยา Apixaban ขนาดยามาตราฐานแนะนำให้กิน ครั้งละ 2.5 ถึง 5 mg วันละ 2 ครั้ง ขึ้นอยู่กับข้อบ่งใช้ครับ ซึ่งมีคำแนะนำให้ปรับในคนไข้ที่มีค่าการทำงานของไตบกพร่อง แต...... (แสดงทั้งหมด)
0 คนเห็นว่าคำถามนี้มีประโยชน์ คุณเห็นว่าคำถามนี้มีประโยชน์หรือไม่
March 17, 2019 21:41 จากที่ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมมาแล้วนะคะ คิดว่าผู้ป่วยอาจจะเป็น MVP หรือ myxomatous ซึ่งคิดว่าเกิดจากการdegenerationของtissueของleafletทำให้เกิดMVPจากนั้นทำให้เกิดMRตามมาค่ะ ...... (แสดงทั้งหมด)
2 คนเห็นว่าคำถามนี้มีประโยชน์ คุณเห็นว่าคำถามนี้มีประโยชน์หรือไม่
คำถามด่วน
March 17, 2019 22:48
สวัสดีค่ะ ไม่แน่ใจว่าคำถามนี้ เพื่อการศึกษา ข้อสอบ การบ้าน หรือ เพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยโดยญาตินะคะ แนะนำว่า หากเป็นข้อสงสัย จากญาติผู้ป่วย แนะนำให้ติดต่อแพทย์เจ้าของไข้ เพื่อพู...... (แสดงทั้งหมด)
4 คนเห็นว่าคำถามนี้มีประโยชน์ คุณเห็นว่าคำถามนี้มีประโยชน์หรือไม่
March 17, 2019 21:41 จากที่ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมมาแล้วนะคะ คิดว่าผู้ป่วยอาจจะเป็น MVP หรือ myxomatous ซึ่งคิดว่าเกิดจากการdegenerationของtissueของleafletทำให้เกิดMVPจากนั้นทำให้เกิดMRตามมาค่ะ ...... (แสดงทั้งหมด)
2 คนเห็นว่าคำถามนี้มีประโยชน์ คุณเห็นว่าคำถามนี้มีประโยชน์หรือไม่
คำถามด่วน
March 17, 2019 22:48
สวัสดีค่ะ ไม่แน่ใจว่าคำถามนี้ เพื่อการศึกษา ข้อสอบ การบ้าน หรือ เพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยโดยญาตินะคะ แนะนำว่า หากเป็นข้อสงสัย จากญาติผู้ป่วย แนะนำให้ติดต่อแพทย์เจ้าของไข้ เพื่อพู...... (แสดงทั้งหมด)
4 คนเห็นว่าคำถามนี้มีประโยชน์ คุณเห็นว่าคำถามนี้มีประโยชน์หรือไม่
July 10, 2018 13:42

ขอเรียนถามหากมีโรคไตอยู่ ทาน Eliquis 5 mg วันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น (เท่ากับ 10 mg/วัน) มากเกินไปหรือไม่ค่ะ จะมีผลเสียกับไตมากหรือไม่คะ ขอบคุณมากค่ะ

ตอบโดยแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรคหรือการรักษา คุณควรพบแพทย์เพื่อรับการตรวจหากมีอาการน่ากังวล)
ยา Eliquis หรือ ชื่อยา Apixaban ขนาดยามาตราฐานแนะนำให้กิน ครั้งละ 2.5 ถึง 5 mg วันละ 2 ครั้ง ขึ้นอยู่กับข้อบ่งใช้ครับ ซึ่งมีคำแนะนำให้ปรับในคนไข้ที่มีค่าการทำงานของไตบกพร่อง แต...... (แสดงทั้งหมด)
0 คนเห็นว่าคำถามนี้มีประโยชน์ คุณเห็นว่าคำถามนี้มีประโยชน์หรือไม่
January 08, 2018 22:17

ดิฉัน ตอนนี้อายุ 22 อยากปรึกษาคุณหมอดิฉัน มีอาการเจ็บหน้าอก วินเวียน หัวใจเต้นไม่สม่ำเสมอ เหนื่อยง่าย บางที่ก็ไอโดยไม่ได้ป่วยค่ะ ดิฉันมีความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจไมค่ะ

ตอบโดยแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรคหรือการรักษา คุณควรพบแพทย์เพื่อรับการตรวจหากมีอาการน่ากังวล)
ขออนุญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะอาการดังกล่าวนั้นอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุทั้งสาเหตุจากโรคทางกาย เช่น ความผิดปกติของหัวใจ ปอด กระเพาะและหลอดอาหาร และอาจเกิดจากสาเหตุทางจิตใจได้ด้วยเ...... (แสดงทั้งหมด)
1 คนเห็นว่าคำถามนี้มีประโยชน์ คุณเห็นว่าคำถามนี้มีประโยชน์หรือไม่