ถามหมอ เกี่ยวกับ 'การผ่าตัดต้อกระจก'

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลส่วนตัวของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวิดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปหรือวิดีโอแสดงอาการที่เป็น (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่ดูไฟล์ได้
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เข้าถึงได้

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง เหตุฉุกเฉิน โทร. 1669

รับทราบและถามคำถาม
May 30, 2017 21:54 การที่ผ่าตัดต้อกระจกจะทำให้การมองเห็นดีขึ้นครับ แต่จากการที่มีโรคของจอประสาทตาเสื่อมที่น่าจะเกิดจากการที่อายุมากแล้ว อาจทำให้การมองเห็นทำไม่ได้ดีเท่าที่ควรครับ... (แสดงทั้งหมด)
13 คนเห็นว่าคำถามนี้มีประโยชน์ คุณเห็นว่าคำถามนี้มีประโยชน์หรือไม่
September 27, 2018 19:15

การผ่าตัดต้อกระจก ต้องเป็นมากแค่ไหนถึงผ่าตัด เป็นคนไข้ประกันสังคมส่งต่อครับ

ตอบโดยแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรคหรือการรักษา คุณควรพบแพทย์เพื่อรับการตรวจหากมีอาการน่ากังวล)
โรคต้อหินทำให้เกิดอาการตาพร่ามัวเหมือนคนสายตาสั้นหรือไม่ครับ ช่วยอธิบายอาการเริ่มต้นของต้อหินด้วยครับ... (แสดงทั้งหมด)
0 คนเห็นว่าคำถามนี้มีประโยชน์ คุณเห็นว่าคำถามนี้มีประโยชน์หรือไม่
March 14, 2017 19:44

โรคต้อกระจก ไม่ผ่าตัดได้มั้ยค่ะ

ตอบโดยแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรคหรือการรักษา คุณควรพบแพทย์เพื่อรับการตรวจหากมีอาการน่ากังวล)
ต้อกระจก (Cataract) หมายถึงภาวะที่เลนส์แก้วตา (crystalline lens) มีความขุ่นมัว เป็นสาเหตุสำคัญของภาวะตาบอด สาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ที่ทำให้เกิดต้อกระจกได้แก่ ยา (เช่น สเตี...... (แสดงทั้งหมด)
8 คนเห็นว่าคำถามนี้มีประโยชน์ คุณเห็นว่าคำถามนี้มีประโยชน์หรือไม่
May 30, 2017 21:54 บอกไม่ได้นะคะ คือเป็นคนละส่วนกันและหมอไม่แน่ใจว่าจอประสาทตาที่เสื่อม เสื่อมมากน้อยแค่ไหน คือการผ่าต้อกระจก จริงๆแล้วหากจอประสาทตาไม่เสื่อมมาก การเห็นภาพจะชัดขึ้นได้ค่ะ แต่หากต้อ...... (แสดงทั้งหมด)
10 คนเห็นว่าคำถามนี้มีประโยชน์ คุณเห็นว่าคำถามนี้มีประโยชน์หรือไม่
May 30, 2017 21:54 บอกไม่ได้นะคะ คือเป็นคนละส่วนกันและหมอไม่แน่ใจว่าจอประสาทตาที่เสื่อม เสื่อมมากน้อยแค่ไหน คือการผ่าต้อกระจก จริงๆแล้วหากจอประสาทตาไม่เสื่อมมาก การเห็นภาพจะชัดขึ้นได้ค่ะ แต่หากต้อ...... (แสดงทั้งหมด)
10 คนเห็นว่าคำถามนี้มีประโยชน์ คุณเห็นว่าคำถามนี้มีประโยชน์หรือไม่
September 27, 2018 19:15

การผ่าตัดต้อกระจก ต้องเป็นมากแค่ไหนถึงผ่าตัด เป็นคนไข้ประกันสังคมส่งต่อครับ

ตอบโดยแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรคหรือการรักษา คุณควรพบแพทย์เพื่อรับการตรวจหากมีอาการน่ากังวล)
โรคต้อหินทำให้เกิดอาการตาพร่ามัวเหมือนคนสายตาสั้นหรือไม่ครับ ช่วยอธิบายอาการเริ่มต้นของต้อหินด้วยครับ... (แสดงทั้งหมด)
0 คนเห็นว่าคำถามนี้มีประโยชน์ คุณเห็นว่าคำถามนี้มีประโยชน์หรือไม่
May 30, 2017 21:54 การที่ผ่าตัดต้อกระจกจะทำให้การมองเห็นดีขึ้นครับ แต่จากการที่มีโรคของจอประสาทตาเสื่อมที่น่าจะเกิดจากการที่อายุมากแล้ว อาจทำให้การมองเห็นทำไม่ได้ดีเท่าที่ควรครับ... (แสดงทั้งหมด)
13 คนเห็นว่าคำถามนี้มีประโยชน์ คุณเห็นว่าคำถามนี้มีประโยชน์หรือไม่
March 14, 2017 19:44

โรคต้อกระจก ไม่ผ่าตัดได้มั้ยค่ะ

ตอบโดยแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรคหรือการรักษา คุณควรพบแพทย์เพื่อรับการตรวจหากมีอาการน่ากังวล)
ต้อกระจก (Cataract) หมายถึงภาวะที่เลนส์แก้วตา (crystalline lens) มีความขุ่นมัว เป็นสาเหตุสำคัญของภาวะตาบอด สาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ที่ทำให้เกิดต้อกระจกได้แก่ ยา (เช่น สเตี...... (แสดงทั้งหมด)
8 คนเห็นว่าคำถามนี้มีประโยชน์ คุณเห็นว่าคำถามนี้มีประโยชน์หรือไม่