May 16, 2019 11:29

ตรวจสุขภาพความสมบูรณ์ของเม็ดเลือกเสียค่าตรวจกี่บาทเอาไปใช้สมัครงานคะ

ตอบโดยแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรคหรือการรักษา คุณควรพบแพทย์เพื่อรับการตรวจหากมีอาการน่ากังวล)
สวัสดีค่ะ คำถามของคุณอาจกว้างเกินไป ทำให้คุณหมอไม่สามารถให้ความเห็นได้ กรุณาอธิบายอาการอย่างละเอียดว่าเป็นอย่างไร บริเวณไหน เป็นมานานและถี่แค่ไหน รวมไปถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณ เช่...... (แสดงทั้งหมด)
0 คนเห็นว่าคำถามนี้มีประโยชน์ คุณเห็นว่าคำถามนี้มีประโยชน์หรือไม่
February 19, 2019 01:19

ถ้าเราจะตรวจเชื้อซิฟิลิสเราจะตรวจได้เลยใช่มั้ย และถ้าเราตรวจเจอเชื้อซิฟิลิสแล้วเราสามารถรักษาได้เลยมั้ยและรักษานานหายมั้ย “ขอบคุณค่ะ”

ตอบโดยแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรคหรือการรักษา คุณควรพบแพทย์เพื่อรับการตรวจหากมีอาการน่ากังวล)
สวัสดีค่ะ กรณีที่สงสัยว่าเป็นซิฟิลิส สามารถขอรับการตรวจได้ที่โรงพยาบาลค่ะ ซึ่งเบื้องต้นจะทำการตรวจคัดกรอง หากพบว่าสงสัยว่าจะติดเชื้อจึงจะทำการตรวจยืนยันต่อไป ร่วมกับประเมินร่วมก...... (แสดงทั้งหมด)
1 คนเห็นว่าคำถามนี้มีประโยชน์ คุณเห็นว่าคำถามนี้มีประโยชน์หรือไม่
May 16, 2019 11:29

ตรวจสุขภาพความสมบูรณ์ของเม็ดเลือกเสียค่าตรวจกี่บาทเอาไปใช้สมัครงานคะ

ตอบโดยแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรคหรือการรักษา คุณควรพบแพทย์เพื่อรับการตรวจหากมีอาการน่ากังวล)
สวัสดีค่ะ คำถามของคุณอาจกว้างเกินไป ทำให้คุณหมอไม่สามารถให้ความเห็นได้ กรุณาอธิบายอาการอย่างละเอียดว่าเป็นอย่างไร บริเวณไหน เป็นมานานและถี่แค่ไหน รวมไปถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณ เช่...... (แสดงทั้งหมด)
0 คนเห็นว่าคำถามนี้มีประโยชน์ คุณเห็นว่าคำถามนี้มีประโยชน์หรือไม่
February 19, 2019 01:19

ถ้าเราจะตรวจเชื้อซิฟิลิสเราจะตรวจได้เลยใช่มั้ย และถ้าเราตรวจเจอเชื้อซิฟิลิสแล้วเราสามารถรักษาได้เลยมั้ยและรักษานานหายมั้ย “ขอบคุณค่ะ”

ตอบโดยแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรคหรือการรักษา คุณควรพบแพทย์เพื่อรับการตรวจหากมีอาการน่ากังวล)
สวัสดีค่ะ กรณีที่สงสัยว่าเป็นซิฟิลิส สามารถขอรับการตรวจได้ที่โรงพยาบาลค่ะ ซึ่งเบื้องต้นจะทำการตรวจคัดกรอง หากพบว่าสงสัยว่าจะติดเชื้อจึงจะทำการตรวจยืนยันต่อไป ร่วมกับประเมินร่วมก...... (แสดงทั้งหมด)
1 คนเห็นว่าคำถามนี้มีประโยชน์ คุณเห็นว่าคำถามนี้มีประโยชน์หรือไม่