January 25, 2017 10:52

มีอาการชาตามมือตามแขนและขาค่ะสาเห็ตเกิดจากอะไรค่ะ

ตอบโดยแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรคหรือการรักษา คุณควรพบแพทย์เพื่อรับการตรวจหากมีอาการน่ากังวล)
อาการชาปลายมือปลายเท้า เกิดได้จากหลายสาเหตุ ตั้งแต่ความรุนแรงน้อยไปถึงรุนแรงมาก สาเหตุที่พบบ่อยได้แก่ในผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ที่ขาดวิตามินบีเรื้อรังโดยเฉพาะวิตามินบี1 และ2 หรืออาจเก...... (แสดงทั้งหมด)
9 คนเห็นว่าคำถามนี้มีประโยชน์ คุณเห็นว่าคำถามนี้มีประโยชน์หรือไม่
March 28, 2017 11:46

คนท้องเจ็บเอวเป็นเรื่องปกติมั้ยค่ะ?

ตอบโดยแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรคหรือการรักษา คุณควรพบแพทย์เพื่อรับการตรวจหากมีอาการน่ากังวล)
ท้องสองเดือนปวดเอวข้างขวามากจะเปนอันตรายมั้ยค่ะ ... (แสดงทั้งหมด)
1 คนเห็นว่าคำถามนี้มีประโยชน์ คุณเห็นว่าคำถามนี้มีประโยชน์หรือไม่
March 28, 2017 11:46

คนท้องเจ็บเอวเป็นเรื่องปกติมั้ยค่ะ?

ตอบโดยแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรคหรือการรักษา คุณควรพบแพทย์เพื่อรับการตรวจหากมีอาการน่ากังวล)
ท้องสองเดือนปวดเอวข้างขวามากจะเปนอันตรายมั้ยค่ะ ... (แสดงทั้งหมด)
1 คนเห็นว่าคำถามนี้มีประโยชน์ คุณเห็นว่าคำถามนี้มีประโยชน์หรือไม่
January 25, 2017 10:52

มีอาการชาตามมือตามแขนและขาค่ะสาเห็ตเกิดจากอะไรค่ะ

ตอบโดยแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรคหรือการรักษา คุณควรพบแพทย์เพื่อรับการตรวจหากมีอาการน่ากังวล)
อาการชาปลายมือปลายเท้า เกิดได้จากหลายสาเหตุ ตั้งแต่ความรุนแรงน้อยไปถึงรุนแรงมาก สาเหตุที่พบบ่อยได้แก่ในผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ที่ขาดวิตามินบีเรื้อรังโดยเฉพาะวิตามินบี1 และ2 หรืออาจเก...... (แสดงทั้งหมด)
9 คนเห็นว่าคำถามนี้มีประโยชน์ คุณเห็นว่าคำถามนี้มีประโยชน์หรือไม่